Bu alana erişim yetkiniz yoktur!

Yayılımın sebebi bu mu?

Yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre, şiddetli akut solunum sendromu SARS-CoV-2 için viral yüklerin semptomlar görülmeden önce zirvede olduğu keşfedildi.

MEDİMAGAZİN-SARS-CoV-2 koronavirüsünün neden olduğu Covid-19 salgının başlangıcından bu yana, hastalığın ne kadar bulaşıcı olduğunu anlamak için pek çok çalışma yapıldı. Birkaç çalışmada, bu koronavirüsün yayılımının SARS ve MERS’e neden olan diğer koronavirüslerden farklı olduğu ileri sürüldü. Hem SARS hem de MERS’de, viral yük veya enfekte bir kişinin kanındaki virüs miktarı ve viral bulaşma, semptomların başlangıcından sonra en yüksek düzeydedir. Fakat SARS-CoV-2 için aynı şey geçerli değil.

Araştırmacılar, viral yükler ve viral yayılma üzerine literatür araştırması yaparak, şiddetli akut solunum sendromu olan koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) için viral yüklerin semptomlar görülmeden önce en yüksek düzeyde olduğunu buldu. Bu durum ise hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni stratejiler belirlemeyi zorlaştırıyor.

Bu çalışmada araştırmacılar, SARS-CoV-2 viral yüklerinin dağılımlarını ve farklı demografik gruplar arasındaki viral yayılma süresini karşılaştırdı. Uzmanlar, SARS-CoV-2 için viral yüklerin semptomların başlangıcından önce zirveye çıktığını ve daha sonra azaldığını buldu. Üstelik ağır hastalığı olanlar, hastalığı hafif veya orta derecede geçiren diğer hastalara oranla daha fazla viral yükse sahipti.

Sonuç olarak yazarlar, SARS-CoV-2 için maksimum viral yüklerin presemptomatik aşamada görüldüğünü, bu nedenle temas izleme ve izolasyon önlemlerine ciddi anlamda önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

 

 

Ana Sayfa
Türkiye Klinikleri TV
Türkiye Klinikleri TV