Bu alana erişim yetkiniz yoktur!

TÜYUD PULMONER REHABİLİTASYON HAFTASI BASIN BİLDİRGESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Toraks Derneği ve GARD Türkiye (Kronik Havayolu Hastalıkları
Önleme ve Kontrol Programı) kapsamında her yıl Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri
yapılmakta olup konuya ilişkin sağlık personelinin ve toplumumuzun bilgilendirilmesi,
farkındalıklarının artırılması ve güncel gelişmelerin paylaşılması amaçlanmaktadır. Bu yıl
12-28 Mart 2023 tarihleri arası Pulmoner Rehabilitasyon Haftası olarak belirlenmiştir. Türk
Yoğun Bakım Uzmanları Derneği (TÜYUD) olarak Pulmoner Rehabilitasyon Haftasını
destekliyoruz.
Pulmoner rehabilitasyon kapsamlı yoğun bakım fizyoterapisi ve rehabilitasyonunun önemli
unsurlarındandır. Yoğun bakım ünitesi hastasında pulmoner rehabilitasyonun hedefleri; yatak
istirahati komplikasyonlarını azaltmak, hastanın mekanik ventilatörden (solunum cihazı)
ayrılmasını kolaylaştırarak ventilatör bağımlılığını azaltmak, yoğun bakım ve hastanede
kalış süresini kısaltmak, solunum enfeksiyonları sıklığını azaltmak, yeniden yatışlara ihtiyaç
duyulmasını önlemek, uzun vadeli olarak solunum fonksiyonlarında düzelme sağlamaktır.
Yoğun bakıma kabul edilen hastaların, ilk yatıştan itibaren multidisipliner olarak pulmoner
rehabilitasyona uygunluk açısından değerlendirilerek uygun hastalara en erken süreçte
mobilizasyon, göğüs fizyoterapisi ve periferik kas egzersizlerinin başlanması yoğun bakımda
sağkalımın iyileştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Üzülerek belirtmek istiyoruz
ki, bu faydalarına rağmen ülkemizde ve yoğun bakım ünitelerimizde pulmoner rehabilitasyon
henüz yaygın sunulan bir tedavi yaklaşımı değildir. Yoğun bakım ünitelerinde uzmanlaşmış
fizyoterapistlerin istihdamı büyük önem taşımaktadır.
Sağlık çalışanlarının ve toplumumuzun bilgilendirilmesi, farkındalıklarının artması ve güncel
gelişmelerin paylaşılması için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 12-18 Mart 2023
Pulmoner Rehabilitasyon Haftasında yoğun bakım ünitelerinde pulmoner rehabilitasyonun
önemini bir kez de TÜYUD olarak vurgulamak ve ülkemizde az sayıda olan pulmoner
rehabilitasyon ünitelerinin ve çalışanlarının sayı ve donanımının artması için iş birliğine hazır
olduğumuzu bildirmek istiyoruz.

Ana Sayfa