Bu alana erişim yetkiniz yoktur!

T hücreleri, Covid-19 hastalığında güçlü bir koruma sağlıyor

Son bulgular, insan vücudunda bulunan T hücrelerinin Covid-19 hastalığına karşı kalıcı bağışıklık geliştirmede son derece önemli olduğunu söylüyor.

Yapılan yeni bir çalışmada, T hücrelerinin, Covid-19 hastalığını hafif geçiren veya hiçbir semptom göstermeyen hastalarda, ileride SARS-CoV-2 enfeksiyonuna tekrar yakalanma ihtimallerine karşı uzun süreli bağışıklık sağladığı öne sürüldü. Hatta, kanlarında herhangi bir nötralize edici antikor bulunmasa da bu durum aynen geçerli.

Araştırmalar, daha önceden Covid-19’a yakalanan bireylerin çoğunun, özellikle de hastalığı hafif geçirenlerin virüsü nötralize eden antikorlar üretmediğini gösteriyor. Araştırmalar ayrıca, geçmişte karşılaşılan enfeksiyonlara karşı antikor üreten hafıza B hücrelerinin, SARS-CoV-2 enfeksiyonu karşısında kısa ömürlü olduklarını söylüyor.

Başka bir bağışıklık hücresi türü olan T hücreleri ise hafıza B hücrelerine oranla daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü. Yeni bir çalışmadan elde edilen sonuca göre, hafıza T hücreleri SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı güçlü bir koruma sağlıyor. 

Covid-19’a tekrar yakalanan bir birey T hücreleri sayesinde hastalığı kolay atlatabilir
İsveç’teki Karolinska Enstitüsünde immünolog olarak çalışan Marcus Buggert, Covid-19 hastalığını hafif geçiren veya semptom göstermeyip taşıyıcı olan bireylere çoğunlukla test uygulanmaması ve bu kişilerin taşıyıcı olduğunu bilmeden halk arasında rahatça dolaşmasının hastalığın bulaşıcılığını artırdığını, bu nedenle araştırmaların en tehlikeli olan bu grup üzerinde yoğunlaşmasının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Buggert ve arkadaşları, diğer Avrupa ülkelerine oranla daha az sıkı önlem alan İsveç’te, 206 kişiden oluşan bir grup insan üzerinde incelemelerde bulundu. Deney sonucunda, hastalığı hafif geçiren ya da hiç semptom göstermeyen hastaların çok sayıda antikor üretmesinin yanı sıra, hastalığa karşı son derece güçlü ve işlevsel T hücrelerinin de virüse karşı aktif olarak mücadele ettiği gözlemlendi.

Sonuç olarak, deneye dayalı olarak, hafıza T hücrelerinin Covid-19 hastalığına yakalanmış ve hafif atlatmış bireylerde etkili olduğu söylense de, çalışmanın az sayıda bir grup insanla yapılması ve klinik yetersizlik nedeniyle, henüz konu hakkında kesin bir sonuca varmak mümkün değil. 

 

Ana Sayfa
Türkiye Klinikleri TV
Türkiye Klinikleri TV