Bu alana erişim yetkiniz yoktur!

İşte ilk randomize çalışma!

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, günlük olarak hidroksiklorokin alan, Covid-19 hastalarıyla temas halindeki sağlık çalışanlarının enfeksiyon oranlarının azalmadığını gösteriyor.

MEDİMAGAZİN-Hidroksiklorokin alanların Covid-19’a maruz kalma olasılığı en yüksek olan popülasyonu koruyup koruyamayacağını test eden bir klinik çalışmada, ilacı alan sağlık çalışanları ile plasebo alan sağlık çalışanları arasındaki enfeksiyon oranlarında bir fark yok.

Araştırmacılar, çalışma için toplamda 125 doktor, hemşire,  acil teknisyeni ve solunum terapistinden oluşan bir grubu analiz etti. Çalışmaya katılanların yaklaşık yarısı hidroksiklorokin alırken, diğer yarısı ise eşleşen bir plasebo aldı. Çalışmanın kıdemli yazarlarından Ravi Amaravadi, her iki grupta da belirgin bir farklılık görülmediğini söyledi. “Hastalar hidroksiklorokin alıyor olsalar da olmasalar da, hepsi asemptomatikti veya çok hafif hastalardı.

Acil Tıp profesörü ve aynı zamanda Penn Medicine Resüsitasyon Bilim Merkezi direktörü Benjamin Abella, bu çalışmanın hidroksiklorokinin henüz Covid-19’a maruz kalmayanlar üzerindeki profilaktik etkisinin ilk randomize denemesini temsil ettiğini belirtti. Ve hidroksiklorokinin lupus ve sıtma gibi hastalıkların tedavisi için etkili bir ilaç olsa da, ön saflarda çalışan sağlık çalışanlarında Covid-19 için koruyucu bir ilaç olarak herhangi bir etkinliği olmadığını da sözlerine ekledi.

 

Ana Sayfa
Türkiye Klinikleri TV
Türkiye Klinikleri TV