Bu alana erişim yetkiniz yoktur!

PKOS uyku apnesi riskini 10 kat artırıyor

Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre PKOS olan hastalarda uyku apnesi riski 10 kat artıyor ve her beş PKOS hastasından birinde uyku apnesi görülüyor.

MEDİMAGAZİN - Her 7 kadından birinde görülen Polikistik Over Sendromu (PKOS) doğurganlık çağındaki kadınlarda en sık görülen hormonal bozukluk olarak gösteriliyor. Başlangıçta erkek tipi hormon yüksekliğine bağlı hirşutizm, akne, saç dökülmesi, adet düzensizliği ve infertilite ile ortaya çıkabiliyor. Hayat boyu devam eden bu sendrom, tip 2 diyabet, obezite, lipid bozuklukları ve artmış kalp-damar hastalığı riski ile ilişkilendiriliyor.

Yapılan çalışmalara göre, PKOS’un neden olduğu bu hastalıklara bir yenisi daha eklendi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız ve arkadaşları tarafından yürütülen ve konu ile ilgili literatürde yer alan ilk meta-analiz olan çalışmanın sonuçlarına göre, PKOS’un obstrüktif uyku apnesi (OSA) oluşumunda önemli bir risk faktörü olduğu belirlendi.

Her 5 hastadan birinde görülüyor

Sonuçları ‘’Endocrine Connections ‘’ dergisinde yayımlanan ’Polycystic ovary syndrome and the risk of obstructive sleep apnea: a meta-analysis and review of the literature’’ başlıklı çalışmaya göre, PKOS hastalarında uyku apnesi riski 10 kata varan oranda artıyor ve her beş PKOS'lu hastadan birinde OSA görülüyor.

Avrupa Endokrinoloji Derneği tarafından da önemine dikkat çekilen çalışmada yer alan diğer detaylar ise şöyle:

‘’PKOS hastalarının yüzde 22’sinde uyku apnesi görülüyor. Erişkinlerde yüzde 32 olan bu oran, adolesanlarda yüzde 8. Erişkinlerde risk artışı 10 kata kadar çıkarken adolesanlarda istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlemlenmiyor.’’

‘’Toplum bazlı ve takipli çalışmalara ihtiyaç var’’

 

Literatürdeki çalışmaların oldukça heterojen olduğunu ve önemli farklılıklar gösterdiğine dikkat çeken Prof.Dr.Yıldız Medimagazin’e yaptığı açıklamada,  

"Mevcut çalışmaların çoğu kesitsel dizayna ve küçük örnekleme sahip. Çalışmalar arasında hem PKOS hem OSA için tanım ve tanı kriterlerinde farklılıklar mevcut. PKOS'un OSA için bağımsız bir risk teşkil edip etmediğinin ve PKOS'da uyku apnesi patofizyolojisinde hangi faktörlerin rol oynadığının net olarak belirlenebilmesi için toplum bazlı ve takipli çalışmalara ihtiyaç bulunuyor. Her ikisi de diyabet ve kalp damar hastalığı riskini artıran PKOS ve OSA arasındaki ilişkide, erkek tipi hormon yüksekliği, insülin direnci ve obezite önemli rol oynuyor olabilir" ifadelerini kullandı. 

Bu belirtilere sahip PKOS hastaları dikkat!

OSA semptomları arasında gece horlama, gün içinde aşırı yorgunluk ya da uyuklama yakınmaları bulunuyor. Bugünkü veriler ışığında, erişkin PKOS'lu hastaların bu yakınmaları olması durumunda doktora başvurmaları ve PKOS hastalarını takip eden hekimlerin de bu tip yakınmaları sorgulaması gerektiğine dikkat çeken Prof.Dr.Yıldız,

‘’OSA şüphesi ve klinik bulguları olan hastaların bu konuda tecrübeli bir merkeze yönlendirilmesi önemli. Biz de Avrupa Endokrinoloji Derneği PKOS kılavuz makalesinde de bu yönde öneride bulunduk.’’ dedi.

 

Ana Sayfa
Türkiye Atıf Dizini
Türkiye Bilim Terimleri
Türkiye Klinikleri
Türkiye Klinikleri