UserID= 0


Bu alana erişim yetkiniz yoktur!

Koronavirüs belli ırkları hedef alıp bazı ırklarda hiç görülmüyor mu?

Koronavirüsle ilgili iddialar bitmiyor. Son iddialardan biri de bu virüsün belli ırkları hedef aldığı. Türkiye'de ise Türk'lerin bu virüsten etkilenmeyeceği söyleniyor. Peki araştırma ne diyor?

MEDİMAGAZİN-Son zamanlarda Çin'de tekrar eden koronavirüs salgınları, Asyalıların bu koronavirüslere daha duyarlı oldukları spekülasyonlarını ortaya çıkardı. 

Çin'de University of Chinese Academy of Sciences'da, hücreye SARS-CoV ve SARS-CoV-2 giriş reseptörü olan akciğere spesifik ACE2 ekspresyonu analizi ile bu olasılık değerlendirildi. Çalışma için National Center for Biotechnology Information'da 1000 Genomes Project'te 26 farklı populasyona ait  ACE2 lokus verisi değerlendirldi. 

ACE2 ekspresyonunun yaş ile arttığı, cinsiyete göre değişiklik göstermediği, Asyalıların diğer toplumlara göre ACE2 ekspresyonu anlamında farklılık göstermediği ve ACE2 lokusunda özgün bir genetik polimorfizm göstermediği anlaşıldı

İstatistiksel bulgulara göre tüm ırklardaki bireylerin SARS-CoV-2'ye karşı eşit düzeyde kişisel korunması gerekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü 27 Şubat 2020'de yaptığı açıklamada koronavirüsün sınır tanımadığını, ırk ya da etnik köken ayırt etmediğini ve ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile bir ilişkisi olmadığını belirtmişti. 

Koronavirüs ile birlikte ne yazık ki zenofobi ve ırkçılık da yayılmaya devam etse de aslında virüse bağlı ölümlerin İtalya, Hindistan, Amerika ve İngltere'de hızla yayılması virüsün etnik yapıya göre davrandığı iddialarının doğru olmadığını kanıtlıyor. 

Dr Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü

 

Ana Sayfa
Türkiye Klinikleri TV
Türkiye Klinikleri TV