UserID= 0


Bu alana erişim yetkiniz yoktur!

Dünya KOAH Günü Basın Bildirisi

 

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) KOAH Çalışma Grubu

 

Dünya KOAH Günü Basın Bildirisi

 

 

 

 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) önemli bir küresel halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Küresel Girişimi (Global Initiative of Obstructive Lung Diseases – GOLD) önderliğinde 2002 yılından bu yana her yıl Kasım ayında Dünya genelinde KOAH günü etkinlikleri düzenlenmektedir. 2016 yılının sloganı “Bilerek Nefes Al” olarak belirlenmiştir. Bu slogan KOAH tanı, tedavi ve korunması ile ilgili konuları kapsamaktadır. Sigara bıraktırılması, erken tanının konulması, spirometrinin önemi, fiziksel aktiviteler, semptom kontrolü, uygun beslenme, uygun ilaç kullanımı ve komorbiditelerin yönetimi konularına dikkat çekilmektedir. Ülkemizde KOAH yaygın bir sağlık sorunudur. Toplumumuzdaki yüksek sigara içme oranına bağlı olarak gün geçtikçe KOAH tanısı konulan hasta sayısı artmaktadır. Artan hasta sayısına rağmen, nefes darlığının olduğunu farketmeyen KOAH’lı hastalarımız toplum içerisinde yaşamaktadırlar. Erken tanı bu noktada devreye girmektedir. Farkındalığı artırmak hekimler olarak bizim görevlerimiz içerisinde yer almaktadır. Göğüs hastalıkları uzmanlarının meslek örgütü olan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) KOAH Çalışma Grubu olarak her yıl Kasım ayı içinde toplumumuzun KOAH farkındalığını artırmak ve bilinçlendirmek amacıyla değişik aktivasyonlar gerçekleştiriyoruz. Bu yıl topluma en çok ulaşabileceğimiz metro duraklarına bilgilendirici afişler asarak toplumun dikkatini KOAH üzerine çekmeyi hedefliyoruz. Bunun dışında ulusal ve yerel televizyon kanallarında KOAH konusunda halkı bilgilendirici programlar düzenlenecektir. Ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan KOAH konusunda halkın bilinçlendirilmesi, risk faktörlerinin azaltılması ve gerekli sağlık politikalarının oluşturulabilmesi için tüm derneklerin, vakıfların ve yetkililerin güç birliği içerisinde projeler üreterek bunları hayata geçirmeleri temennisi ile saygılarımızı sunuyoruz.

 

TÜSAD KOAH Çalışma Grubu
 

Ana Sayfa
Türkiye Klinikleri TV
Türkiye Klinikleri TV